Wydawca treści Wydawca treści

Polowania w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Wieluń

Oferta łowiecka Nadleśnictwa Wieluń. Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Nadleśnictwo Wieluń zaprasza do współpracy biura polowań jak i myśliwych chcących prowadzić polowanie w OHZ na: jelenie, sarny, dziki oraz zwierzynę drobną.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Wieluń istnieje od lat 60-tych. Obejmuje on leśny obwód łowiecki numer 263 o powierzchni 9589 ha. Położony jest w odległości ok. 15 km od Wielunia.

Obwód Nadleśnictwa Wieluń pokryty jest w 45 % lasem, który znajduje się  w centralnej jego części. Są to w większości siedliska borowe z gatunkiem panującym sosną pospolitą. Nie brakuje wśród tutejszych lasów siedlisk zasobniejszych z takimi gatunkami jak dąb i olsza. Łowisko okalają użytki zielone oraz pola. Takie urozmaicenie terenu zapewnia  bogactwo oraz różnorodność zwierzyny, a także wpływa na uatrakcyjnienie prowadzonego polowania.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny jest ciekawym i odpowiednim miejscem dla zwierzyny co potwierdza licznie występująca populacja: jelenia, sarny oraz dzika. Jest to teren dobrze udostępniony dla myśliwego z uwagi na dobrą sieć dróg i duktów leśnych oraz liczne urządzenia łowieckie co w połączeniu z doskonałą znajomością terenu oraz tras przemieszczania się zwierzyny przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki łowieckiej daje gwarancję, że jesteśmy w stanie zaproponować wszystkie dostępne sposoby prowadzenia polowania.

Nadleśnictwo Wieluń oferuje organizację polowań indywidualnych oraz zbiorowych zapraszając do swoich łowisk myśliwych krajowych jak i zagranicznych. Za odpowiednie przeprowadzenie oraz organizację polowania odpowiadają pracownicy nadleśnictwa, którzy dzięki połączeniu zawodu oraz własnej pasji gwarantują niezapomniane wrażenia oraz zaspokoją łowieckie potrzeby najbardziej wymagających myśliwych. Uzupełnieniem ich wiedzy i zaangażowania jest bogate w zwierzynę oraz dobrze przygotowane łowisko wyposażone w liczne urządzenia łowieckie przeznaczone do pozyskania zwierzyny tj.: ambony stałe oraz przenośne.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Wieluń oferuje polowania na zwierzynę grubą: jelenie, sarny oraz dziki, a także drapieżniki.

 

 

Materiały do pobrania