Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Oferta Edukacyjna Nadleśnictwa Wieluń wraz z terminarzem zajęć.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych okolic i zapoznania się z ofertą edukacyjną Nadleśnictwa Wieluń.

W celu usprawnienia komunikacji oraz dobrej organizacji zajęć dla Państwa i naszej wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie w lesie lub szkole. Dodatkowo poniżej zamieszczono plik kalendarza gdzie na bieżąco można monitorować wolne terminy w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. W nawiązaniu do przepisów RODO publikujemy również oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie zdjęć z udziałem dzieci na stronie Nadleśnictwa Wieluń oraz innych kanałach, które promują edukację przyrodniczo - leśną na terenie naszego nadleśnictwa.

 

Wypełniony formularz wraz z oświadczeniem można wysłać do biura Nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

W celu poprawnej weryfikacji wniosku i zachowania odpowiedniego terminu na przygotowanie się do zajęć, przedmiotowy wniosek i oświadczenie powinno wpłynąć do Nadleśnictwa na 7 dni przed planowanymi zajęciami. Przesłanie w/w dokumentów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

fot. Pracownicy Lasów Państwowych prowadzący zajęcia edukacyjne na dożynkach prezydenckich w Spale - wrzesień 2018 r.

 

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu. 


Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie zajęć edukacyjnych

w Nadleśnictwie Wieluń to Pan Kacper Bierowiec (tel. 043 843 81 91 wew. 120 lub 722 250 520)

 

 

Regulamin uczestnictwa, wniosek o przeprowadzenie zajeć edukacyjnych oraz oświadczenie o zgodzie na wykonywanie zdjęć podczas zajęć znajduje się poniżej: