Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Wieluń
Nadleśnictwo Wieluń
43 843 81 91
43 843 81 92

ul. Żeromskiego 5

98-300 Wieluń

Nadleśniczy
Andrzej Pychyński
601 919 234
p.o. Nadleśniczego
Maksymilian Mazur
601 919 240
Główny Księgowy
Krystyna Mielczarek
43 843 81 91 wew. 113
Inżynier Nadzoru
Andrzej Zawadka
43 843 81 91 wew. 122
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Grzelak
722 250 536

Dział Gospodarki Leśnej

Adam Gaik
Specjalista SL ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 43 843 81 91 wew. 121
Maciej Honcel
Specjalista SL ds. hodowli i nasiennictwa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 120
Przemysław Wysocki
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 43 843 81 91 wew. 118
Anna Mroczek
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 43 843 81 91 wew. 121
Elżbieta Wrońska
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 43 843 81 91 wew. 123
Krzysztof Błaszczyk
Specjalista ds. ochrony lasu, ochrony ppoż. i łowiectwa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 118

Dział Finansowo - Księgowy

Aldona Wołowiec
Starsza księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 117
Iwona Gąsior
Starsza księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 117
Agnieszka Strugała
Księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 117

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Mirosław Bednarek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 114
Renata Krystek
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 43 843 81 91 wew. 129
Justyna Błaszczyk
Referent
Tel.: 43 843 81 91 wew. 129
Małgorzata Janiszewska
Pracownik obsługi
Tel.: 43 843 81 91 wew. 129
Stanisław Szymański
Pracownik obsługi
Tel.: 43 843 81 91 wew. 129

Posterunek Straży Leśnej

Jerzy Kędzia
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 43 843 81 91 wew. 116
Dominik GIzler
Strażnik Leśny
Tel.: 43 843 81 91 wew. 116
Tomasz Preś
Strażnik leśny
Tel.: 43 843 81 91 wew. 116

Stanowisko ds. Pracowniczych

Justyna Wysocka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 43 843 81 91 wew. 111