Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Wieluń
Nadleśnictwo Wieluń
43 843 81 91
43 843 81 92

ul. Żeromskiego 5

98-300 Wieluń

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP :

/pgl_lp_0620/SkrytkaESP

 

Biuro Nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15.

W sprawach skarg i wniosków Nadleśniczy przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach 13 - 16.

Jeśli w poniedziałek wypada dzień wolny od pracy skargi i wnioski przyjmowane są w dniu nastepnym, w tych samych godzinach.

Nadleśniczy
Grzegorz Kowalik
43 843 81 91 wew. 111
Zastępca Nadleśniczego
Maksymilian Mazur
43 843 81 91 wew. 119
Główny Księgowy
Krystyna Mielczarek
43 843 81 91 wew. 113
Inżynier Nadzoru
Andrzej Zawadka
43 843 81 91 wew. 122
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Grzelak
722 250 536

Dział Gospodarki Leśnej

Adam Gaik
Starszy Specjalista SL ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 43 843 81 91 wew. 121
Milena Przybyłek
Instruktor Techniczny ds. hodowli lasu
Tel.: 43 843 81 91 wew. 120
Przemysław Wysocki
Starszy Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 43 843 81 91 wew. 118
Krzysztof Błaszczyk
Starszy Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony ppoż. i łowiectwa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 118
Kacper Bierowiec
Instruktor Techniczny ds. użytkowania lasu
Tel.: 43 843 81 91 wew. 120

Dział Finansowo - Księgowy

Aldona Wołowiec
Starsza księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 117
Iwona Gąsior
Starsza księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 117
Agnieszka Strugała
Księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 117
Marzena Zawilińska
Księgowa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 121
Anna Mroczek
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 43 843 81 91 wew. 121

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Mirosław Bednarek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 43 843 81 91 wew. 114
Renata Krystek
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 43 843 81 91 wew. 129
Elżbieta Wrońska
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 43 843 81 91 wew.123
Justyna Błaszczyk
Referent ds. administracji i BHP
Tel.: 43 843 81 91 wew. 129
Małgorzata Janiszewska
Pracownik obsługi
Tel.: 43 843 81 91 wew. 129
Stanisław Szymański
Pracownik obsługi
Tel.: 43 843 81 91 wew. 129

Posterunek Straży Leśnej

Jerzy Kędzia
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 43 843 81 91 wew. 116
Dominik Gizler
Strażnik Leśny
Tel.: 43 843 81 91 wew. 116

Stanowisko ds. Pracowniczych

Justyna Wysocka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 43 843 81 91 wew. 111