Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów Nadleśnictwa Wieluń

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Wieluń, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 98-300 Wieluń na podstawie Zarządzenia nr 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zn. spr. DK-DT-2504-1/12)

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż Nadleśnictwo Wieluń jest Administratorem danych osobowych.
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa, obejmującym powierzchnię około 18 tys. ha. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 
Zgodnie z powyższą Ustawą posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.