Aktualności

W dniu 26.04.br. będziemy rozdawać sadzonki drzew rodzimych w ramach akcji #SadziMY

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż: drewna wielowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego, podstawowych gatunków lasotwórczych występujących na terenie naszego nadleśnictwa, sprzedaż sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek. Główna sprzedaż choinek odbywa się corocznie na placu Nadleśnictwa w Wieluniu oraz w wyznaczonych corocznie kilku leśnictwach.

Oferta łowiecka

Oferta łowiecka Nadleśnictwa Wieluń. Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Lasy monitorowane

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Wieluń, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 98-300 Wieluń na podstawie Zarządzenia nr 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zn. spr. DK-DT-2504-1/12)