Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

     Nadleśnictwo Wieluń realizuje zadania z zakresu łowiectwa zgodnie z ustawa Prawo łowieckie z 13 października 1995 roku. Sprawuje nadzór nad 22 obwodami łowieckimi dzierżawionymi przez 15 kół łowieckich pełniąc tym samym rolę koordynatora Nadwarciańskiego Rejonu Hodowlanego. Nadleśnictwo prowadzi także gospodarkę łowiecką w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny, który stanowi wyłączony z wydzierżawienia obwód łowiecki. W myśl art. 28 ustawy Prawo Łowieckie nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką realizując założenia: 

  1. Prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa.
  2. Prowadzenie badań naukowych.
  3. Odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących.
  4. Prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa. 

     W myśl powyższych założeń Nadleśnictwo Wieluń organizuje spotkania oraz narady na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny dla kół łowieckich oraz przedstawicieli organizacji związanych z łowiectwem prezentując swoje osiągnięcia oraz wdrażane rozwiązania z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej. Prowadzi wsiedlanie zwierzyny drobnej, które prowadzone było w latach 2009 i 2010 w którym wsiedlono kuropatwy oraz bażanty w roku 2014.

     Zarządzany przez nadleśnictwo Ośrodek Hodowli Zwierzyny stanowi obwód łowiecki leśny o powierzchni 9589 ha,  tym powierzchnia gruntów leśnych wynosi 4311 ha. Powierzchnia po wyłączeniach (art. 26 ustawy Prawo Łowieckie) wynosi 9359 ha. OHZ znajduje się w centralnej części Nadleśnictwa. Teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny obfituje w zwierzynę gruba oraz drobną. Według stanu zwierzyny wykazanego podczas inwentaryzacji na dzień 10.03.2016 roku na terenie obwodu bytuje obecnie 150 jeleni, 480 saren, 50 dzików, a wśród zwierzyny drobnej 25 lisów, 15 jenotów, 22 borsuki, 42 kuny, 12 norek, 18 tchórzy, 5 szopów, 300 zajęcy, 450 bażantów, 150 kuropatw, a także kaczki, gęsi, gołębie, słonki, łyski.

     Obwód Nadleśnictwa Wieluń jest miejscem dobrze udostępnionym i przygotowanym dla myśliwego jak i dla zwierzyny. Faktem potwierdzającym powyższą tezę jest wyposażenie obwodu w liczne urządzenia łowieckie tj.: 2 paśniki, 64 lizawki służące do podawania niezbędnych dla zwierzyny soli mineralnych, 30 ambon stałych oraz 30 ambon przenośnych. Na terenie OHZ funkcjonują przeznaczone dla zwierzyny poletka łowieckie o powierzchni 15,3 ha oraz łąki śródleśne obejmujące areał 1,7 ha.

      Zwierzyna w sezonie zimowym, gdy temperatura spada poniżej 0 o C jest dokarmiana poprzez wykładanie karmy treściwej oraz soczystej. Najczęściej podawana jest karma w postaci kukurydzy, zbóż, kiszonki, ziemniaków, buraków oraz jabłek. Teren obwodu obfituje również w wodę z uwagi na liczne cieki wodne, przepływającą rzekę wartę jak i również zbiorniki wodne przeznaczone do celów przeciwpożarowych zaadaptowane na potrzeby wodopojów zlokalizowane na terenie leśnictw: Sieniec oraz Jodłowiec.

     Z uwagi na coraz większy problem szkód w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę prowadzone są na terenie obwodu nadleśnictwa prace ograniczające ich występowanie. W ramach ograniczenia szkód od zwierzyny prowadzi się zabezpieczanie upraw rolnych przez stosowanie metod odstraszania zwierzyny: pilnowanie pół uprawnych przez myśliwych posiadających stosowne upoważnienia, grodzenia oraz stosowanie substancji zapachowych działających odstraszająco. Wykonywane są pasy zaporowe rozumiane jako przeorane pasy gruntu, w którym przytalerzowane zostają, ziarna kukurydzy bądź owsa mające na celu zatrzymanie zwierzyny w lesie. Nadleśnictwo Wieluń zagospodarowuje obecnie 15 km takich pasów.

Nadleśnictwo Wieluń dysponuje także kwaterami dla myśliwych wykonujących polowania na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny - obwód numer 263.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej kwaterze.