Asset Publisher Asset Publisher

certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Dane dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Wieluń. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.

 


FSC


Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.


Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

 

Dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi  z dniem 4 maja 2017 następuje zmiana dotychczasowego kodu certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu.

Aktualny kod to:   SGS-FM/COC-011009

PEFC


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.
 

 

Certyfikat (PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.