Aktualności Aktualności

Inwentaryzacja dzików w dniach 27-29 października 2016 roku

Nadleśnictwo Wieluń na polecenie Ministra Środowiska zorganizowało oraz przeprowadzi przy współpracy Polskiego Związku Łowieckiego inwentaryzację dzików w ramach swojego zasięgu administracyjnego. Inwentaryzacja  wykonywana będzie w dniach od 27 do 29 października 2016 roku.

Inwentaryzacja odbywać się będzie we wszystkich obwodach łowieckich w jednym czasie i obejmować będzie obszar ponad 3400 ha co stanowi 10% powierzchni leśnej nadleśnictwa bez względu na ich formę własności, a które znajdują się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Wieluń. Inwentaryzacja będzie obejmować wszystkie środowiska przyrodnicze m.in.: pola, lasy, trzcinniczyska.

Inwentaryzacja ma na celu określenie aktualnego zagęszczenia oraz rozmieszczenia populacji dzika oraz ewentualnego zagrożenie ze strony Afrykańskiego Pomoru Świn.

Informacje o inwentaryzacji dzika - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych